اطلاع رسانی

جهت اطلاع از خبر های نهاد امامت جمعه ونمازجمعه این هفته به وب سایت ستاد نمازجمعه کلات مراجعه نمایید

درج اسامی مدیران حاضر درنمازجمعه این هفته دراین پایگاه

http://kalat.mihanblog.com/

/ 0 نظر / 54 بازدید