پایگاه اطلاع رسانی شهرستان کلات نادری- وبلاگ گزارشگر وخبرنگار روزنامه خراسان

موضوعات این وبلاگ پیرامون اخبار و رویدادها ومسائل سیاسی -اجتماعی شهرستان کلات می باشد

دلایل موافقان ومخالفان الحاق شهرستان کلات به درگز

حوزه انتخابیه کلات وموضوع الحاق وانتزاع:

 


مدتها است خبر الحاق حوزه انتخابیه کلات به درگز وانتزاع از حوزه مشهد  نقل محافل شهرستان شده است در این میان عده ای موافقند وعده ای هم مخالف این موضوع هستند .مخالفان الحاق معتقدند بر اساس سوابق گذشته‘ در صورت الحاق شهرستان کلات به درگز  این شهرستان به کوره دهی تبدیل خواهد شد و روند توسعه و پیشرفت شهرستان کاسته خواهدشد وتخصیص امکانات واعتبارات کاهش می یابد و عدالت در این زمینه برقرار نخواهد شد واز سوی دیگر  انتزاع از شهرمقدس مشهدوبارگاه نورانی ثامن الحج(ع) وبرای آنان غیر قابل قبول است چرا که به نظر آنان نماینده گان حوزه انتخابیه مشهد هم در استان وهم در کشور صاحب نظر هستند ودر صورت انتزاع زیان های وارده از منافع الحاق بیشتر است ودر دراز مدت آثار این انتزاع  خود را نشان می دهدالبته گروه مخالفان به این نکته نیز اشاره دارند که منافع شهرستان در عرصه  مسائل عمرانی وفرهنگی و... در حال حاضر به جای یک نفر نماینده  توسط پنج نفر نماینده پیگیری می شودواین یک امتیاز برجسته است واما موافقان الحاق  این موضوع معتقدند چنانچه الحالق  حوزه انتخابیه شهرستان کلات به درگز محقق شود اولا مردم با یک نفر طرف هستند ومی دانند یک شخص مشخص پیگیر امور آنها می باشد وثانیا انان معتقدند با این الحاق اصولگرایان دارای اکثریت خواهند بود ودر انتخابات احتمالی برنده میدان خواهند بود وثالثا احتمال اینکه یکی از کاندیدا های احتمالی شهرستان کلات حائز اکثریت آراءبشود زیاد  است

البته آنچه کهضرورت دارد و مهم است اینست که بزرگان ومعتمدان شهرستان  وسیاسیون از همه طیف ها وجناحها با تمام سلایق در کنار هم با وحدت وهمدلی بنشینند وهمفکری کنند وتصمیماتی را اتخاذ کنند که به نفع نظام وشهرستان باشد وراه هرگونه تقرقه را سد کنند

اما نکته پایانی حکایت از آن دارد به دلیل مخالفتهای مردمی وپیگیر یهای زیاد نماینده گان مجلس وبویژه سرکار خانم عفت شریعتی وسردار کریمی   لایحه دولت در این خصوص در کمیسیون مربوطه رای نیاورده وبعید است اتفاق خاصی رخ دهد وبه نظر می رسد کلات همچنان  با مشهد یک حوزه انتخابیه خواهد داشت

 

[ ۱۳٩٠/٦/٢٢ ] [ ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ] [ خبرنگار ]

[ نظرات () ]