پایگاه اطلاع رسانی شهرستان کلات نادری- وبلاگ گزارشگر وخبرنگار روزنامه خراسان

موضوعات این وبلاگ پیرامون اخبار و رویدادها ومسائل سیاسی -اجتماعی شهرستان کلات می باشد

خشکسالی گلوی کشاورزان ودامداران کلاتی رامی فشارد

خراسان رضوی از جمله استانهای کشور است که با پدیده مخرب ویرانگر خشکسالی مواجه شده است واغلب مردم با عوارض این پدیده خطرناک آشنائی دارند


خراسان رضوی از جمله استانهای کشور است که با پدیده مخرب ویرانگر خشکسالی مواجه شده است واغلب مردم با عوارض این پدیده خطرناک آشنائی دارند اما مهترین اقشاری که در معرض مستقیم آسیبهای این پدیده قرار دارند قشر زحمتکش کشاورزان ودامداران هستند که در خط مقدم تولید محصولات کشاورزی ودامی قرار دارند در چند سال اخیر در استان خراسان رضوی هرچند تمام توجهات ونگاه ها معطوف به عوارض پدیده خشکسالی در مناطق جنوبی استان جلب شده است واز توجه به اثرات مخرب این پدیده فراگیر در مناطق شمالی استان همچون کلات تا حدی می توان گفت غفلت صورت گرفته است اما متاسفانه به دلیل تغییرات اقلیمی وآب وهوایی این پدیده شوم گریبانگیر شهرستان کلات نیز شده است و اثرات ویرانگری وجبران ناپذیری نیز بر بخش های کشاورزی ودامداری شهرستان کلات به عنوان یکی از قطب های اصلی تامین کننده محصولات کشاورزی ودامی استان گذاشته است واز این روگزارش پیش رو منعکس کننده گوشه ای از آثار مخرب این پدیده ونگرانی فزاینده کشاورزان ودامداران کلاتی است که خواندن آن خالی از لطف نیست اظهارات یک کشاورز : محمد حسین حشمتی کشاورز نمونه استانی است که در دهستان پساکوه ودر منطقه المتوه مشغول فعالیت در بخشهای مختلف کشاورزی ودامداری است وی به خبرنگار خراسان گفت: بنده 200هکتار زمین زیر کشت محصول گندم وجو داشتم که متاسفانه به دلیل خشکسالی هیچ برداشت محصول نداشتم وصددر صد محصولم از بین رفته است واز سوی دیگر بنده در زمینه آبزی پروری هم در این منطقه سرمایه گذاری کردم که متاسفانه به دلیل کمبود آب 7000هزار قطعه ماهی تاکنون از بین رفته واین روند ادامه دارد حشمتی که یکی از دامداران بزرگ شهرستان است گفت بنده 1600راس گوسفند داشتم والان به دلیل خشکسالی ونبود علوفه 1000راس آنرا فروخته ام ودرصورت عدم کمک مسئولان به تدریج مابقی انها را خواهم فروخت وی افزود : بنده به همراه یکی دیگر از دوستانم وهمچنین فرزندانم در این منطقه به امر کشاورزی ودامداری مشغول هستیم واگر این روند خشکسالی ادامه داشته باشد مجبور هستیم به شهر مشهد برویم وتغییر فعالیت بدهیم زیرا ادامه این فعالیت ها ضرر فراوان وغیر قابل جبرانی به ما وارد نموده است ***محمدیان دهیار روستای 3800خانواری چنار در بخش زاوین که شغل 100درصد مردم کشاورزی ودامداری است می گوید : در روستای چنار 2500هکتار زمین زراعی دیم گندم وجو دارد که متاسفانه به دلیل خشکسالی کل محصول مردم غیر قابل برداشت شد که با بررسی صورت گرفته بیش از یک میلیارد تومان خسارت به مردم وارد شده است وی افزود : در روستای چنار 50هزارراس دام سبک وسنگین وجود دارد که متاسفانه به دلیل نبود علوفه وآب شرب تاکنون 15هزار راس آن به فروش رسیده ومابقی دام ها با توجه به اجاره 4ماهه چراگاه ها توسط دامداران به مناطق فریمان وچناران ودرگز نقل مکان داده شده والبته آینده روشنی برای کشاورزان متصور نیست چرا که اگر تا یکماه آینده مسئولان امر در خصوص حمایت از کشاورزان ودامداران اقدامی نکنند شاهد بیکاری مردم وشاهد فروش دامها ومهاجرت مردم به حاشیه شهرهای بزرگ خواهیم بود ***داستانی رئیس شورای اسلامی روستای کرناوه شیرین در دهستان هزار مسجد هم گوشه ای دیگر از عوارض پدیده شوم خشکسالی را بیان می کند ومی گوید :تا کنون به دلیل نبود علوفه دامی تعداد 4هزارراس دام توسط دلالان وواسطه ها از دامداران به قیمت ارزان خریداری شده واز منطقه خارج شده واین روند ادامه دارد واگر به سرعت توسط مسئولان اقدامی نشود شاهد بیکاری مردم خواهیم بود وی افزود : در حال حاضر علوفه های دامی با قیمت بیش از حد توسط واسطه ها به دست دامداران می رسد واین امر عرصه را بر دامداران تنگ کرده است وضرورت دارد دراین خصوص چاره اندیشی شود ***رضائی یکی از کشاورزان ودامداران روستای اقداش بخش مرکزی است که در حاشیه مرز ترکمنستان مشغول فعالیت در بخش های کشاورزی ودامپروری است او در خصوص آثار زیانبار خشکسالی می گوید :روستای اقداش 170خانوار دارد وشغل غالب مردم کشاورزی ودامداری است بطوریکه اهالی این روستا از700هکتار زمین زیر کشت هیچ محصول گندم وجو کشت شده را برداشت ننموده اند وهمه آنها زمینگیر شده اند وی افزود : با توجه به اینکه ما در حاشیه مرز زندگی می کنیم ودر کشور ترکمنستان چرا گاه های مناسبی وجود دارد از مسئولان تقاضا داریم با هماهنگی مسئولان کشور ترکمنستان مجوز ورود به چرا گاه های آن کشور را برای ما صادر کنند تا از این وضعیت رهایی یابیم ودامپروری خود را حفظ کنیم اظهارات مدیر جهاد کشاورزی کلات: مهندس کریم امیر زاده مدیر جهاد کشاورزی کلات در گفتگو با خراسان در خصوص پدیده خشکسالی واثرات مخرب آن اظهار داشت : در شهرستان کلات امسال 20هزار هکتار زمین زیر کشت محصول گندم دیم بود که متاسفانه 15هزار هکتار آن غیر قابل برداشت بوده واز 5هزار هکتار برداشت شده نیز 3هزار هکتار با عملکرد 400کیلو در واحد سطح و2هزار هکتارمابقی با عملکرد نیم تن تا یک تن در واحد سطح برداشت شده است مدیر جهاد کشاورزی در خصوص خسارات وارده به محصول برنج افزود : از 1400هکتار زمین زیر کشت برنج به دلیل خشکسالی وکاهش شدید دبی آب رودحانه ها در مردادماه که همزمان با خوشه بندی محصول برنج بوده است شاهد از بین رفتن کامل 150هکتار از مزارع برنج وخسارت 25تا 40درصدی حدود 700هکتار از مزارع بودیم و550هکتار باقیمانده نیز با آفت محصول روبرو خواهد بود مهندس امیرزاده در ادامه خسارات وارده به مزارع جو و پنبه وسایر حبوبات را قابل توجه توصیف کرد واز خسارات 70تا 80درصدی در این حوزه ها خبر داد مهندس امیر زاده در خصوص وضعیت بخش دامپروری شهرستان وتاثیرات پدیده خشکسالی در این حوزه گفت:در شهرستان کلات 270هزار دام سبک وسنگین وجود دارد که متاسفانه به دلیل کاهش بارندگی در سال جاری با خسارات فراوانی همچون فقر مراتع وتغذیه دستی دامها ،فروش دامهای نارس،نازا ماندن گوسفندان وافزایش سقط جنین دام ،کاهش وزن دام ،گرانی علوفه،کاهش شدید شیر تولیدی مواجه شده ایم مهندس امیرزاده افزود :با توجه به اینکه دامپر وری شهرستان کلات عمدتا سنتی ومتکی به مراتع است لذا با فقر شدید پوشش گیاهی مراتع در اثر کاهش بارندگی ، خسارات خشکسالی در شهرستان کلات در مقایسه با سایر شهرستانهای استان شدید تر است مهندس امیرزاده در ادامه از تامین وتوزیع 1475تن کنسانتره یارانه دار،در اختیار قراردادن 30دستگاه تانکر چرخدار جهت تامین آب شرب دامها،ساخت 4باب آبشخور و4منبع ذخیره آب وکمک بلاعوض جهت خرید وحمل آب شرب دام خبر داد مدیر جهاد کشاورزی افزود :با توجه به وسعت خسارات وارده اقدامات انجام گرفته در حمایت از کشاورزان ودامداران راضی کننده نیست لذا ضرورت دارد هرچه سریعتر اعتبارات خشکسالی مناسبی جهت جبران خسارات وارده تخصیص یابد تا در جهت تامین علوفه یارانه دار وتامین آب شرب ومرمت چاه ها وقنوات وخرید دام امانی هزینه گردد مهندس امیرزاده اعطای تسهیلات جهت خرید علوفه واستمهال تسهیلات بانکی را از دیگر راهکار های حمایت از کشاورزان ودامداران عنوان کرد در پایان از مسئولان امر انتظار می رود توجهی ویژه به وضعیت کشاورزی ودامپروری شهرستان کلات بعنوان یکی از قطب های اصلی تولی کنند ه محصولات کشاورزی ودامی داشته باشند وبا حمایتهای مناسب از تبدیل وضعیت فعلی به یک بحران تمام عیار جلوگیری کنند

[ ۱۳٩٠/٦/۱٠ ] [ ٦:٠٤ ‎ب.ظ ] [ خبرنگار ]

[ نظرات () ]